2443300397 6943241197 Ματαράγκα, Καρδίτσα 43300 xristina.athanailidou@gmail.com
hero image
 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

Συντήρηση είναι η διαδικασία αποκατάστασης ενός αντικειμένου που έχει φθαρεί και η διατήρησή του σε καλή κατάσταση.

Τα καλλιτεχνικά έργα που χρειάζονται προστασία και συντήρηση κατατάσσονται σε αρχιτεκτονικά, σε γλυπτά, σε ζωγραφικά, σε χαρακτικά, σε ψηφιδωτά, σε κεραμικά, σε φωτογραφικά και σε άλλα έργα εφαρμοσμένων ή μη τεχνών.

Σκοπός της συντήρησης είναι η διατήρηση των υλικών καταλοίπων, η επιβράδυνση των διαδικασιών φθοράς και σε ορισμένες περιπτώσεις η αποκατάσταση της μορφής των αντικειμένων, ώστε αυτά να είναι δυνατόν να γίνουν κατανοητά από το κοινό.

Οι βασικές αρχές που διέπουν την συντήρηση είναι η αντιστρεψιμότητα των μεθόδων συντήρησης, ελάχιστη δυνατή επέμβαση και διατήρηση υπαρκτών στοιχείων, ικανών να δώσουν περαιτέρω πληροφορίες.


ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ