2443300397 6943241197 Ματαράγκα, Καρδίτσα 43300 xristina.athanailidou@gmail.com
hero image
 
 
 
 
 

ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Οικοδομική Άδεια ονομάζεται η διοικητική πράξη που εκδίδεται από την Υπηρεσία Δόμησης του αρμόδιου Δήμου και που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες που συντάσσει ιδιώτης Μηχανικός, με την προϋπόθεση οι εργασίες αυτές να είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Η οικοδομική άδεια αποτελεί μια πολύ σημαντική διοικητική πράξη, που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο ζωής και εργασίας των πολιτών αυτής της χώρας, υλοποιεί την χωροταξική της οργάνωση, τον τρόπο ανάπτυξης των πόλεων και οικισμών, του εμπορίου και των μεταφορών, συνιστά βασικό συνδετικό κρίκο μεταξύ ανάπτυξης και οικονομίας καθώς απασχολεί πληθώρα επαγγελμάτων, μπορεί να κατοχυρώσει συνθήκες ασφαλούς, υγιεινής, άνετης κλπ διαβίωσης των διαμενόντων στα κτίρια και γενικά είναι μια πολύ σημαντική επέμβαση - παρέμβαση στο περιβάλλον, η οποία και παραμένει ακόμη και αφού εμείς αποχωρίσουμε.

Για όλα αυτά δεν θα πρέπει ποτέ η οικοδομική άδεια να αντιμετωπίζεται πρόχειρα, αλλά πάντα με ιδιαίτερη σοβαρότητα, συνέπεια, επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική αφοσίωση.


ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ