2443300397 6943241197 Ματαράγκα, Καρδίτσα 43300 xristina.athanailidou@gmail.com
hero image
 
 
 
 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το παρόν βιβλίο πραγματεύεται το πολυνομοσχέδιο για τον Έλεγχο και την Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και χωρίζεται σε πέντε επιμέρους τμήματα, τα οποία αναφέρονται στα εξής:

1. Στο μηχανισμό και στα μέσα ελέγχου του δομημένου περιβάλλοντος.
2. Στο πλαίσιο δόμησης, το οποίο περιλαμβάνει και την διαδικασία έκδοσης και ελέγχου οικοδομικής άδειας καθώς επίσης και την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου.
3. Στον έλεγχο υλοποίησης χωρικού σχεδιασμό κοινόχρηστων χώρων και στο περιβαλλοντικό ισοζύγιο αλλά και στη μεταφορά Συντελεστή Δόμησης.
4. Στην αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης, όπου αναλυτικά περιλαμβάνει τα μέτρα πρόληψης αυθαίρετης δόμησης, τους μηχανισμούς κατά της αυθαίρετης δόμησης, την αντιμετώπισής της τόσο πριν από τις 28/07/2011 όσο και το τι μέλλει γενέσθαι μετά την ημερομηνία αυτή.
5. Σε διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και πιο συγκεκριμένα σε μεταβολές προϋπάρχοντων διατάξεων παλαιότερων νόμων.

Ο αναγνώστης λοιπόν εκτός από την παράθεση των νόμων και των διατάξεων, στο βιβλίο αυτό, θα βρει σχόλια τα οποία θα βοηθήσουν στην κατανόηση των κενών της νομοθεσίας, παλαιότερες εγκυκλίους και νομοθεσίες όπου κρίνεται αυτό απαραίτητο από τον συγγραφέα, αλλά και έναν πρακτικό οδηγό συμπλήρωσης φόρμας του Τ.Ε.Ε. καθώς και τις τελευταίες εγκυκλίους και την Κ.Υ.Α. 27454/2631/2017 Φ.Ε.Κ. Β' 3976/14/11/2017.


ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ